Kurallar ve koşullar

Evrensel olmayan posta hizmetleri ve DIREX EAD kullanıcıları ile yapılan sözleşmenin genel koşulları

I. Konu ve Genel Hükümler

1.1 Bu Genel Hüküm ve Koşullar, DIREX EAD, Özlük Tespit Konu /EIK/ 205037136 (bundan sonra “Kurye” olarak anılacaktır) ile Kurye tarafından sağlanan evrensel olmayan posta hizmetlerinin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi düzenler ve tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tanımlar.

1.2 Kurye tarafından sağlanan evrensel olmayan posta hizmetlerinin kullanıcıları, tüm gerçek kişiler, serbest tüccarlar ve tüzel kişiler olabilir (bundan böyle “Kullanıcı/lar” olarak anılacaktır).

1.3 Madde 1 kapsamındaki sözleşmenin tarafları, evrensel olmayan posta hizmetlerinin sağlanması için, bireysel sözleşmeler veya ek anlaşmalar akdettikleri ve ayrılmaz bir parçası olan bu Genel Hüküm ve Koşulların sağlanması için başka koşulları müzakere edebilirler.

II. Tanımlar

2.1 Sevkiyat, sistemimizden bir konşimento ve bunlara iliştirilmiş sistemimizden bir konşimento ve ekli bir teslimat manifestosu ile birlikte bir adresten diğerine taşınması için Tarafımızca kabul edilen veya edilenler olarak her türlü mal veya belge (dökme veya bir veya daha fazla paket halinde) anlamına gelir.

2.2 Nakliye, Gönderinin teslimatı ile bağlantılı olarak Tarafımızca üstlenilen tüm operasyonlar ve hizmetler anlamına gelir ve bunları içerir.

2.3  Kurye, sunulan hizmetleri “Direx™” ticet markası altında ifa etmektedir.  Direx™, Dayreks™, Direx™ DX Post™ ticari markasının yanı sıra Direx™, DX TRACKED, DX UNTRAKED, DX SIGNATURE PLUS, DX PARCEL, DX PACK+, DX UNRTACK, DX EXPRESS, DX USA, Dayreks EAD’nin fikri mülkiyetine tabidir. Dayreks AD, bu markalar üzerinde hiçbir şekilde fikri hakların kullanılmasına izin vermez. Bu ticari markalar kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, önceden yazılı izin alınmadan herhangi bir şekilde değiştirilemez veya sunulamaz.

III. Genel Hükümler ve Koşulların Kabulü

3.1 Kullanıcı, Kuryenin aşağıdaki web sitesinde yayınlandıkları tarihten itibaren Genel Hüküm ve Koşullardan haberdar edilmiş sayılır: https://direx.bg . Genel Hükümler ve Koşullar, Kuryenin girişimiyle istediği zaman değiştirilebilir veya eklemeler yapılabilir. Kurye, değişiklikleri veya eklemeleri, değiştirilmiş Genel Hükümler ve Koşulları yürürlüğe girmesinden en az 7 (yedi) gün önce yukarıda belirtilen sayfada internette yayınlayarak Kullanıcıları bilgilendirir.

3.2 Kullanıcı, Kurye tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı için bireysel bir sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren veya buna göre hizmetleri Kullanıcı tarafından bir gönderinin Kuryeye teslim edilmesi yoluyla fiili olarak kullanmaya başladığı tarihten itibaren Genel Hüküm ve Koşullara bağlı kabul edilir.  Bu durumda, gönderinin teslimi ile birlikte Kullanıcı, konşimentonun ön yüzünün veya devir teslim protokolünün imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın, Genel Hüküm ve Koşulları kendi adına kabul etmiş sayılır.

3.3 Bu Genel Hüküm ve Koşullar, Kuryenin Kullanıcının gönderisini almak, nakletmek veya teslim etmek için bir taşeron olarak kullandığı veya sözleşme yaptığı herkes ve ayrıca Kuryenin çalışanları, yöneticileri ve acenteleri için geçerlidir ve bunlar tarafından uygulanabilir. Kullanıcı’nın Kurye’ye işbu Genel Hüküm ve Koşullar’a aykırı sözlü veya yazılı talimat içeren bir gönderi teslim etmesi halinde, Kurye bu talimatlara uymakla yükümlü olmayacaktır.

IV. Hizmetler – özellikler, erişim koşulları

4.1 Kurye, kendi nakliye ağı aracılığıyla aşağıdaki evrensel olmayan posta hizmetlerini sağlar:

4.1.1 Genel Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olan DIREX EAD Kurye Hizmetleri Tarifesindeki tanımlarına göre, Kurye tarafından Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında sağlanan kurye hizmetleri.

4.1.2 Genel Hüküm ve Koşulların ayrılmaz bir parçası olan DIREX EAD’nin Kurye Hizmetleri Tarifesindeki tanımlarına göre, Kurye tarafından dünyadaki diğer ülkelerin topraklarına/topraklarından sağlanan kurye hizmetleri.

4.1.3 Kurye hizmetleri türleri:

– DX Untracked – dünyanın her yerine 2 kg’a kadar olan paketleri gönderme olanağına sahipsiniz. Hizmet ekonomiktir ve takip ve teslimat kanıtı sunmaz. Gönderilen gönderiler, doğrudan Direx sistemi tarafından oluşturulan benzersiz bir numara ile tanımlanır. Gönderilen gönderilerin durumuna ilişkin bir güncelleme yalnızca gönderi zamanına kadar mevcuttur. DX Untracked, gönderi gönderildiğinde alıcıyı e-posta veya SMS ile bilgilendirme seçeneği sunar. Hizmet, aşağıda belirtilen transit sürelere göre uluslararası posta ağları aracılığıyla öncelikli teslimat sunar.

– DX Tacked – 2 kg’a kadar olan gönderiler için dünyanın her yerine tam takip ile gönderi göndermeye olanak sağlayan ekonomik bir hizmettir. Bu hizmetle yapılan her gönderi, hem Direx sitesinde hem de ilgili teslimat için birlikte çalıştığımız iş ortağının sitesinde izlenebilir. Belirli yerler için, teslimat sırasında alıcıdan imza da alınabilir. Alıcı, gönderilen gönderinin durumu hakkında günlük olarak e-posta ile ücretsiz olarak bilgilendirilebilir.

-DX Signature Plus – 2 kg’a kadar olan kolilerinizi dünya çapında göndermenizi sağlar ve teslimat sadece alıcının imzası karşılığında yapılır. Bu hizmet ile gönderiler, sevk anından teslim anına kadar takip edilebilir ve alıcıya günlük olarak hem e-posta hem de SMS ile bildirimde bulunulabilir. DX Signature Plus hizmeti, tam izleme, eksiksiz bir hedef yelpazesi, güvenlik ve rekabetçi fiyatlandırmayı birleştirir. Her gönderi barkodludur ve hasar veya kayıp durumunda sigortalanabilir.

-DX Parsel – 20 kg’a kadar ağır gönderilerinizin alıcının imzası karşılığında dünya çapında teslimat imkanı sağlar.

Bu hizmet ile gönderiler, sevkiyat anından teslim anına kadar takip edilebilir. Hem Direx sitesinde hem de ilgili teslimat için birlikte çalıştığımız partnerin sitesinde takip yapılabilmektedir. Bu hizmet için birlikte çalıştığımız partnerler, verilen ülkede İLK 3 kargo şirketinde yer almakta ve yüksek kaliteli hizmet için isimleri ile garanti altına alınmaktadır. Belirtilen adreste bulunmadığı için alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, Kurye’nin en yakın kargo şubesinden teslim alınabilir. Hizmet, alıcıyı günlük, e-posta veya SMS yoluyla ücretsiz olarak bilgilendirme seçeneğine sahiptir.

– DX PACK PLUS – 2 kg’a kadar olan küçük kolilerinizi dünyanın herhangi bir noktasına tek yüklenici olan Deutsche Post ile gönderebilirsiniz. Hizmet, hava taşımacılığı ile gerçekleştirilir ve tehlikeli maddelerin gönderilmesine izin vermez. Teslimatlar hem bizim sitemizde hem de iş ortağımız Deutsche Post’un sitesinde izlenebilir ve teslimat sırasında alıcının imzası gerekli değildir.

– DX UNTRACKED PLUS – öncelikli uluslararası posta ağları kullanılarak 2 kg’a kadar olan dünya çapında gönderiler. Bu hizmet ile gönderiler, alıcı ülkeye gönderildikten sonra takip edilemez. DX Untracked Plus hizmetiyle gönderilen gönderiler, doğrudan Direx sistemi tarafından oluşturulan benzersiz bir numara ile tanımlanır. Tüm gönderiler hava yolu ile taşınır ve tehlikeli madde ve kargo gönderisi yapılmaz.

-DX Express – DX Express hizmeti ile 50 avroya ve 15 kg’a kadar olan kolilerinizi AB üyesi olmayan ülkelere gönderme imkanına sahipsiniz. Dünyanın EN İYİ üç şirketi olan DHL, TNT/FEDEX UPS arasından birini seçme imkanı. Üç şirketin sunduğu fiyatları ve teslimat transit süresini karşılaştıracağız ve gönderinizin varış yeri ve ağırlığına göre size en iyi hizmeti vereceğiz.

– DX USA – 5 kg’a kadar olan gönderiler için ekonomik ve kullanışlı bir hizmettir. 2 kg ağırlığa kadar gönderiler gerçek ağırlık üzerinden ve 2 kg aralığında hesaplanır. 2 kg’dan 5 kg’a kadarki kolilerde hacimsel veya fiziksel ağırlık olarak daha büyük olan değer dikkate alınacaktır. Bir gönderinin hacimsel ağırlığı, gönderinin hacminin (m3 olarak) 200 faktörü ile çarpımından elde edilir. Örneğin, 1 kg ağırlığında ve 20 cm x 30 cm x 20 cm boyutlarında veya 0.2×0.3×0.2=0.012 m3, hacimsel ağırlık 0.012×200=2.4 kg olacaktır. ABD içinde nakliye USPS yerel posta yoluyla yapılır ve paketler hem onların www.usps.com web sitesinde hem de bizim web sitemizde izlenebilir.

– beyan edilen değer – DX Tracked, DX Signature Plus, DX Parcel, DX Express hizmetlerine ek hizmet;

– teslimatta nakit – DX Parsel hizmetine ek hizmet;

4.2 Kurye, Kullanıcıların Kurye ofisi/ofisleri veya alt yüklenicileri aracılığıyla sağladığı hizmetlere eşit erişimini garanti eder.

4.3 Gönderiler, göndericinin adresinden veya Kuryenin veya alt yüklenicilerinin ofisinden/ofislerinden, Kuryenin belirlediği ve ofis/ofislerde tüm Kullanıcılar için görünür ve erişilebilir bir yere yerleştirilmiş mesai saatleri içerisinde kabul edilir.

4.4 Kurye ile evrensel olmayan posta hizmetleri için bireysel bir sözleşme imzalayan kullanıcılar, Onaylanmış Müşteri deniler statüyü kazanır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, Kullanıcı, Onaylanmış Müşteri statüsünü yukarıda belirtilen bireysel sözleşmenin kendisi ve Kurye tarafından imzalandığı tarihten itibaren kazanır.

4.5 Kurye ile Onaylı Müşteri arasında akdedilmiş bireysel bir sözleşme olmaması durumunda, Kurye ile diğer herhangi bir Kullanıcı arasındaki sözleşme, bir gönderinin erişim noktalarında veya ikincinin onaylı adresinden kabul edilmesiyle akdedilmiş sayılacaktır. konşimento veya teslim beyannamesi üzerindeki imzası ve hizmet bedelinin ödenmesi ile. Kuryenin bir alt yüklenici kullandığı durumlarda, bu genel şartlar ve koşullar, gönderinin alt yükleniciye teslimi sırasında Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır ve bunu tasdik eden belgede alt yüklenici ile bir gönderinin olduğu durumlar da dahil olmak üzere bir imza bulunur. Müşteri profili aracılığıyla oluşturulan bilgiler, üçüncü bir kişi veya açıkça yetkilendirilmemiş bir çalışan tarafından alt yükleniciye teslim edilir.

4.6 Sözleşmeшыш  yerine getirildiği kabul edilen durumlar:

4.6.1 Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında bir kurye gönderisi için, teslimat adresi olarak belirtilen adreste alıcının veya onun tarafından yetkilendirilen başka bir kişinin imzası ile onaylanan gönderinin teslimi ile;

4.6.2 Uluslararası bir kurye gönderisi için – gönderinin alıcıya veya o iş için yetkilendirilmiş bir kişiye (veya teslimat adresi olarak belirtilen adresteki başka bir kişiye) teslim edilmesi üzerine. Gönderinin teslimi, alıcının imzası veya gönderinin fiziki teslimatını gerçekleştiren Kurye Ortağının yazılı teyidi ile tasdik edilir. Bir veya daha fazla teslimat girişiminde bulunulduğu, ancak nihai alıcı kargoyu kabul etmediği veya açıkça reddettiği durumda da sözleşme gerçekleşmiş sayılır.

Gönderinin hareketi ve teslimatı ile ilgili bilgiler aşağıdaki Courier web sitesinden alınabilir: https://direx.bg . Bu sayfadaki gönderi ile ilgili bilgiler, teslimattan sonra 3 ay boyunca saklanır.

V. Kurye gönderilerinin kabulü ve teslimi için koşullar. Nakliye rotası ve teslimat süreleri

5.1 Bir gönderi gönderirken, konşimentodaki tüm veriler Kullanıcı tarafından doldurulur. Kullanıcı, konşimento veya teslimat beyannamesini imzalayarak ve belgeyi imzalayarak, girilen verilerin güvenilirliğini teyit eder, yanlış, eksik veya yanlış çıkması durumunda tüm sorumluluğu üstlenir ve bu Genel Koşulları bildiğini tasdik eder ve bunları kabul eder.

Kuryenin, Kullanıcıdan sevk edilmek üzere bir gönderiyi kabul etmesi durumunda, Kullanıcının talep ettiği gönderi tipine göre, ambalajının uygun olduğu kabul edilir. Bir önceki cümle kapsamındaki karine, Kullanıcının Kuryeye doğru ve eksiksiz bilgi vermediği veya sevkiyat için kabul edilen gönderinin türü ve niteliği hakkında yanlış bilgi verdiği sonradan tespit edilirse, geçerli değildir. Doğru ve uygun paketleme Kullanıcının sorumluluğundadır. Hassas içeriğe sahip gönderiler için uygun etiketleme önerilir. Aksi takdirde, gizli veya açık hasarlardan Kurye sorumlu değildir.

5.2 Her kurye gönderisi, Kurye’nin internet sitesinde ilan ettiği teslimat koşullarına uygun olarak Kullanıcı’nın belirttiği adrese teslim edilir. Taraflarca aksi ayrı bir münferit sözleşmede veya mücbir sebep hallerinde kararlaştırılmadıkça, Bulgaristan topraklarındaki bir gönderi için azami teslimat süresi 5 (beş) iş günüdür, Avrupa Birliği üyesi ülkelere gönderiler için 20 (yirmi) iş günüdür, dünyanın geri kalanına 30 (otuz) iş günüdür.

5.2.1. Gönderilerin teslim koşulları:

a) Teslim, alıcılara imza karşılığında şahsen yapılır. Alıcı kendini bir kimlik belgesi ile tanımlar. Alıcının yokluğunda gönderi vekiline teslim edilebilir;

b) Alıcının (evin yetişkin bir üyesi) yokluğu sebebiyle  kolinin adrese  teslim edilememesi durumunda, posta kutusuna, alıcıyı koliyi almak için postaneye gelmeye davet eden yazılı bir tebligat bırakılır.

c) Alıcının gönderiyi teslim almayı reddetmesi durumunda, bunu gönderiye veya resmi form üzerine not eder ve imzalar.

Alıcı, gönderinin teslim alındığı tarihten itibaren 10 takvim günü içinde teslim edilmek üzere postaneye gelmezse, ikinci bir yazılı hizmet bildirimi gönderilir.

Resmi tatiller, milli bayramlar ve bankacılık kurumlarının çalışmadığı günler ile gümrük makamlarından kaynaklanan gecikmeler veya mücbir sebepler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kuryenin kontrolü dışındaki diğer sebeplerden kaynaklanan gecikmeler, Kurye’nin internek sayfasında belirtilen teslimat süresine dahil değildir. Gönderinin güzergâhı, taşıma yöntemi ve ayrıca söz konusu gönderinin teslimi için kullanılması durumunda taşeron seçimi Kurye tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir.

Kurye, kargonun teslim alındığı günü takip eden günden, kargonun alıcıya ilk teslim edilme denemesine kadar geçen süreyi hesaplar.

Kurye veya alt yüklenicisi tarafından gönderilere hizmet verme kapasitesinin azalmasına yol açan olağanüstü haller ve/veya mücbir sebepler durumunda, teslimat sürelerini artırmak mümkündür. Bu durumda Kurye, alt yükleniciden bilgi aldıktan sonra 24 saat içinde, belirtilen varış noktası için değişen teslimat saatini e-posta yoluyla veya https://direx.bg internet sayfasında Kullanıcılara bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda teslim süresi en fazla 10 iş günü uzatılabilir.

5.3. Reşit olmayanlara (14 yaş altı ve/veya 14-18 yaş arası) gönderilen posta gönderileri, durumlarını tevsik eden belgeler karşılığında ebeveynlerine, vasilerine veya velilerine teslim edilir. 14 ila 18 yaş arasındaki reşit olmayanlara gönderilen gönderiler, ebeveynlerinin veya velilerinin her bir gönderen için önceden yazılı izin vermesi durumunda alıcılara şahsen teslim edilebilir.

5.4. Kapıda nakit ödeme hizmetinin son ödenme tarihi – Kapıda ödeme hizmeti, gönderinin alıcısı tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde ödenecektir.

VI. Tehlikeli ve yasak mallar içeren gönderiler

6.1 Aşağıdaki madde 5.12’deki koşullar dışında, Kurye, yalnız kendi görüşüne göre tehlikeli mal olarak nitelendirilebilecek mallar değil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) teknik talimatlarında, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tehlikeli mallarla ilgili  kurallarında, (IMDG Code olarak da bilinen) Uluslararası Tehlikeli Mallar Denizcilik Kanunu’nda, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin (ADR) kurallarında ve ayrıca Posta Hizmetleri Kanununun 90. Maddenin 1. Fıkrası da dahil olmak üzere, tehlikeli malların taşınmasına  uygulanan diğer ulusal veya uluslararası kural ve düzenlemelerde tehlikeli olarak belirtilen malları taşımaz. Posta Hizmetleri Yasası ve Özel Tüketim ve Vergi Depolama Yasası kapsamında yasaklanan eşyaların ayrıntılı bir listesi web sitemizde ve koli kabul eden ofislerimizde bulunabilir.

6.2 Kurye, kendi takdirine bağlı olarak, bu hizmeti talep eden Kullanıcı kümülatif olarak aşağıdaki koşulları karşılıyorsa, belirli türde tehlikeli malları diğer ülkelere taşımak için kabul edebilir: a) Kullanıcı halihazırda Onaylı Müşteri statüsünü almış, yani, Kurya ile bir bireysel sözleşmesi var olması; b) Kuryenin talebi üzerine, Kullanıcının taşınması istenen tehlikeli maddelerden numuneler vermiş olması; ve c) Kuryenin tehlikeli malları taşımayı kabul ettiğini yazılı olarak teyit etmiş olması;

Yukarıda belirtilen kümülatif koşulların yerine getirilmesinden bağımsız olarak, Kurye’ye tehlikeli malları taşınması için sağlarken, bu malların Kullanıcı tarafından korunmalarını ve güvenli taşınmasını sağlayacak şekilde ambalajlanmamış olduğunun tespit edilmesi durumunda, Kurye tehlikeli malların taşınmasını gerçekleştirmeyi reddetme hakkına sahiptir.

6.3 Kurye, tehlikeli malların taşınması için bu maddelerin cinsine, miktarına ve teslim edilmesi gereken varış yerine göre ek ücret talep etme hakkına sahiptir.

6.4 Kullanıcı, ilgili yurt içi veya uluslararası sevkiyat için konşimento doldururken ve bunu Kuryeye teslim ederken, gönderinin Bulgar kanunları veya uluslararası bir anlaşma uyarınca taşınması yasaklanmış madde ve nesneleri içermediğini tasdik etmeyi taahhüt eder ve bu madde ve nesneler narkotik, uyuşturucu, psikotropik ve zehirli maddeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; silahlar, mühimmat, piroteknik eşyalar, patlayıcı, yanıcı veya diğer tehlikeli maddeler ve nesneler; ahlaki normlara aykırı nesneler; doğası veya ambalajı nedeniyle posta görevlilerinin veya diğer kişilerin yaşamı veya sağlığı için tehlike oluşturan veya diğer gönderileri ve ekipmanı kirletebilecek veya onlara zarar verebilecek nesne ve maddeler; Kullanıcının, alıcının ülkesinde veya sevkiyat yolundaki transit ülkelerden herhangi birinde yasaklanmış veya kayıtsız mezhep veya kuruluşlara ait dini materyaller; İzni ve ruhsatı olmayan taşınır kültür varlıkları; Özel Tüketim ve Vergi Depoları Kanunu ile bulundurulması, taşınması, taşınması, arzı ve satışı yasak olan özel tüketim malları ve tütün atıklarıdır.

6.4.1 Kıymeti beyan edilmiş olanlar hariç, gönderilere madeni para, kağıt para, banknot, seyahat çeki, gönderici nezdinde değerli eşya, platin, altın, gümüş, işlenmiş veya işlenmemiş değerli taşlar içeremez.

6.4.2 Değeri beyan edilmiş olanlar da dahil olmak üzere uluslararası gönderilerde madde 5.4 kapsamındaki madde ve nesneler hariç, ek olarak, uluslararası anlaşmalarda belirtilen diğer madde ve nesneler ile varış yeri veya sevkiyat yolundaki herhangi bir transit ülkede ithalatı veya dağıtımı yasak olan nesneler içeremez.

6.5 Kullanıcı, konşimentoda gönderinin içeriğini doğru bir şekilde açıklamalıdır ve bu bilgilerin sağlanması, onu tehlikeli veya yasaklı malların taşınması hükmüyle ilgili yükümlülük ve sorumluluklarından muaf tutmaz.

6.6 Kurye, Kullanıcının taşınmasını istediği mallardan bir numune talep edip etmemesine bakılmaksızın, Kullanıcı gönderinin içeriğinin tüm sorumluluğunu ve ayrıca Kullanıcıya Kurya’ya tehlikeli veya yasaklı malların taşınması amacıyla teslim etmediğini kanıtlama yükümlülüğünü üstlenir.

6.7 Kullanıcı’nın taşınması yasak veya tehlikeli olan maddeleri Kurye’ye teslim etmesi durumunda, Kullanıcı, bu nedenle üçüncü şahısların kendilerine verdiği zararlardan dolayı herhangi bir talepte bulunmaları halinde Kurye’yi veya alt yüklenicilerini eksiksiz tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu belgeyle Kuryenin kendisine teslim edilen tehlikeli ve/veya yasaklı malları Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında geçerli düzenlemelere uygun olarak elden çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

6.8 Kullanıcı, Kurye tarafından taşınan gönderilerin, X-ray cihazı kullanımı da dahil olmak üzere güvenlik taramasına tabi tutulabileceğini ve transit kontrol sırasında açılıp içeriklerinin kontrol edilebileceğini kabul eder. Gönderilerin açılışı, tutanak düzenlemekle yükümlü en az üç üyeden oluşan bir heyet tarafından yapılır.

6.9 Kullanıcı, Posta Hizmetleri Kanunu’nun 93. Maddesi hükümlerine uygun olarak gönderinin her zaman Kurye veya yetkili bir devlet kurumu tarafından alıkonulmasına ve açılmasına izin verir, operatörün çalışanları tarafından imzalanan tespit tutanağı düzenlenir.

6.10 Kullanıcı, Kargo görevlisinin gönderiyi taşıma için kabul etmesinden hemen önce, bizzat veya yetkin çalışanlarını kullanarak gönderiyi önceden hazırladığını ve gönderinin hazırlanması, saklanması ve taşınması sırasında yetkisiz erişime karşı korunduğunu beyan eder.

6.11 Kurye, aşağıdaki durumlarda herhangi bir zamanda bir gönderiyi kabul etmeyi veya taşımayı reddetme hakkını saklı tutar: a) Kullanıcı, bu Genel Koşulların hükümlerine veya kendisi ile Kurye arasında akdedilen bireysel bir sözleşmeye aykırı hareket ederse; ve/veya b) bir adli veya tahkim mahkemesinin yanı sıra yargı yetkisini Kurye veya Kullanıcı üzerinde genişleten bir kamu makamı veya bir düzenleyici kanun veya uluslararası bir anlaşma, ilgili gönderi için evrensel olmayan posta hizmetinin sağlanmasını belirleyen mevcut bir hükmü ihlal ettiği için; ve/veya c) usulüne uygun olarak kabul edilen bir norm veya diğer kuralların, Kuryenin makul muhakemesi ışığında ilgili gönderinin taşınmasını mali açıdan daha pahalı hale getirmesi veya mali açıdan ciddi şekilde zorlaştırması halinde; ve/veya d) Kuryenin, gönderinin tehlikeli ve/veya yasaklanmış mallar içerdiğine inanmak için yeterli gerekçeye sahip olması halinde.

VII. Gümrük işlemleri, vergiler ve harçlar

7.1 Gönderinin içeriğinin yanı sıra gümrük vergilerine veya diğer tüketim vergileri ve harçlara (gönderiyle ilgili KDV veya diğer türdeki harç ve vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tabi olup olmadığı konusunda Kuryeye bilgi vermek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, gönderinin ihracatı ve ithalatı ile ilgili olarak kendisi tarafından sağlanan tüm veri ve bilgilerin tam ve doğru olacağını tasdik eder. Kullanıcı, gönderi veya içeriği ile ilgili olarak kendisi tarafından sunulan verilerin gerçeğe aykırı veya yanlış olması durumunda, yetkili makamlarca hakkında yaptırımı, sevkiyata el konulması ve satışı da içeren bir hukuk davası ve/veya cezai kovuşturma açılması riskinin farkında olduğunu beyan eder.

7.2 Taşıma güzergahına bağlı olarak çeşitli gümrük vergileri, harçlar ve diğer masraflar uygulanabilir. Duruma bağlı olarak, Kurye, yükümlü olmamakla birlikte, gönderinin gümrük işlemleri için yardım sağlayabilir. Kullanıcı, işbu belge ile Kuryeyi, yalnızca ve münhasıran gönderinin serbest bırakılması ve gümrük makamlarına sunulması amacıyla acentesi olarak yetkilendirmektedir. Kullanıcı, Kurye’nin yukarıdaki gümrük işlemlerini bir alt yükleniciye yaptırması durumunda, yalnızca gümrük işlemlerini ve gönderinin gümrük makamlarına sunumunu yapmak üzere bir gümrük komisyoncusu görevlendirmek amacıyla, Kurye’nin alıcı olduğunu onaylar. Gümrük makamlarının, ithalat/ihracat beyanını veya Kuryenin gönderilerin serbest bırakılmasına ilişkin durumunu teyit etmek için ek belgeler talep etmesi halinde, Kullanıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere istenen belgeleri sağlamayı taahhüt eder.

7.3 Kuryenin, gönderinin serbest bırakılmasıyla ilgili gerekli gümrük ve diğer formalitelerin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla gönüllü olarak yardım sağladığı ölçüde, bu yardımın masrafları ve riski Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı Kurye tarafından sağlanan bilgiler nedeniyle Kurye aleyhine ileri sürülebilecek her türlü iddiaya karşı Kuryeyi tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi ve Kuryenin verilen hizmetlerle bağlantılı olarak idari masraflar dahil olmak üzere tüm masraflarını ödemeyi kabul eder.

7.4 İşbu belgeyle Kullanıcı, Kurye’nin Kullanıcı ile alt yüklenicileri ve ayrıca kendisi ile gönderinin alıcısı/ithalatçısı arasındaki ticari ilişkilerde bulunmadığını beyan ve kabul eder. Bu anlamda, Kurye ticari, yasal veya vergisel açıdan Kullanıcının göndericisi, ithalatçısı, nihai alıcısı veya alt yüklenicisi olarak muamele görmemelidir. Sonuç olarak, gümrük veya diğer resmi makamların işlemleri sonucunda veya Kullanıcının ve/veya alıcının uygun belgeleri, gerekli lisans veya izin sağlayamaması ve/veya elde edememesi sonucunda Kurye tarafından ödenen her türlü resim, vergi, para cezası, saklama ücreti veya diğer masraflar, Kullanıcıya veya gönderinin alıcısına fatura edilecektir. Kuryenin ilk talebi üzerine Kullanıcı, bu maddede belirtilen tüm harçlar, vergiler, cezalar, depolama ücretleri veya diğer masraflar için yeterli teminatı sağlamayı taahhüt eder.

7.5 Kurye, Kullanıcı gönderisinin durumu veya serbest bırakılması ile ilgili olarak gümrük görevlilerinin veya diğer resmi makamların müdahalesinden kaynaklanan gecikmelerden, kayıplardan veya zararlardan sorumlu değildir.

8. Gönderiye uygulanan KDV ve diğer vergiler

8.1 Gönderilerinin KDV’ye veya başka bir vergi veya harç türüne tabi olup olmayacağını belirlemek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kurye, geçebileceği veya teslim edilmesi gereken çeşitli ülkelerdeki vergi mevzuatının karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında, Kullanıcıya gönderisiyle ilgili olarak vergi tavsiyesi veya bilgisi sağlamaya yetkili değildir. Bu anlamda Kurye, sevkiyatı ile ilgili olarak veya bu nedenle Kullanıcı aleyhine açılabilecek herhangi bir vergi ve diğer ihtilaf veya iddialarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, vergi veya diğer yasal ihlallerle bağlantılı olarak bir devlet veya üçüncü kişiler tarafından kendisine yöneltilen iddia veya iddialar sonucunda Kurye’nin herhangi bir zarara uğraması halinde Kurye’nin tamamıyla tazmin etmeyi taahhüt eder.

IX. Fiyatlar, şartlar ve ödeme yöntemi

9.1 Kurye hizmetlerinin fiyatları, Kurye tarafından aşağıdaki https://direx.bg web sitesinde yayınlanan Tarifesinde veya Genel Koşullar’ın 1.3. Bendi uyarınca Onaylı müşteri ile aktedilen Bireysel Sözleşme’de belirtilmiştir. Bireysel sözleşmede belirtilen fiyatlar Tarifedeki fiyatlardan yüksek olamaz.

9.2 Kurye tarafından Onaylı Müşteri statüsünü kazanmamış bir Kullanıcıya sağlanan kurye hizmetlerinin bedeli, Kullanıcı tarafından nakit olarak veya banka havalesi ile ödenir. Kuryenin Tarifesi, Kurye bürosundaki erişim noktalarında da belirgin bir şekilde sergilenir. Bu Tarife Posta Hizmetleri Kanunu gereklerine uygun olarak Kurye tarafından belirlenir ve Kullanıcılar için yürürlüğe girmesinden önceki 10 (on) gün içinde Bilgi Edinilmek üzere İletileri Düzenleme Komisyonu’na sunulur.

9.3 Tarafların bireysel bir sözleşmede aksini kararlaştırmamış olmaları halinde, Onaylı Müşteri statüsünü elde eden kullanıcı, konşimentoda belirtilen adresler arasında gönderinin nakliye masraflarını, seçilen ek hizmetlerin ücretlerini ve ayrıca ödenmesi gereken KDV’yi  Kurye tarafından düzenlenen fatura tarihinden itibaren 7 /yedi/ gün içinde Kurye’ye ödemeyi kabul eder.

9.4 Kullanıcı, taşıma için Kurye tarafından düzenlenen faturaya itiraz etme hakkı olduğunu düşündüğü takdirde, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 7 /yedi/ gün içinde Kuryeye yazılı bildirimde bulunarak itiraz edebilir. Kurye faturayı mümkün olan en kısa sürede kontrol etmekle ve bir yanlışlık olması durumunda, yürürlükteki yasalara ve muhasebe standartlarına uyarınca uygun düzeltme işlemlerini yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı, faturanın düzenlenme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde faturaya itiraz etmemenin, faturayı zımnen onay olarak açıkça kabul eder ve Kullanıcı faturaya itiraz etme haklarından feragat eder. İşbu belgeyle Kullanıcı, madde 8.3’te belirtilen süre içinde ya da itiraz edilsin veya edilmesin, Bireysel Sözleşme’de belirtilen süre içinde faturasını ödemekle yükümlü olduğunu beyan eder.

9.5 Kurye hizmetlerinin fiyatları, ilgili gönderinin ağırlık ve hacmine göre, Kuryenin güncel Tarifesinde belirtilen ilgili gönderiye uygulanan fiyatlara uygun olarak, Kuryenin deposunda fiilen ölçülen ağırlık ve hacmi dikkate alınarak belirlenir.

9.6 Mallar üzerindeki tüm gümrük vergileri, KDV ve ayrıca alıcının ülkesinde gönderiye uygulanan diğer tüm masraflar, gönderinin teslim edilmesi üzerine alıcı tarafından ödenecektir. Alıcının ödemeyi reddetmesi halinde Kullanıcı, kendisine tebliğ edilen tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde alıcı tarafından ödenmemiş tüm vergi, resim ve harçları karşılamayı kabul eder. Aynı uygulama, gönderiyi gönderirken, Kullanıcının üçüncü bir tarafın yukarıda bahsedilen gümrük vergileri, harçlar, para cezaları, masraflar, ek ücretler ve sevkiyatla bağlantılı olarak uygulanan cezalar gibi masrafları karşılayacağını özel ödeme ve başka talimatları ile belirtmesi durumunda da geçerlidir.

9.7 Kurye’nin Güncel Tarifesinde belirtilen teslimat fiyatlarına, formel olarak gümrükten resmi serbest bırakılmayı gerektirmeyen gönderilerde olağan gümrük formalitelerinin tamamlanması dahildir. Kurye, gönderiyi alıcıya teslim etmek üzere serbest bırakmak için gerekli tüm ek idari masrafları talep etme hakkını saklı tutar. Bu bağlamda, aşağıdakileri gerektiren gönderiler dahil olmak üzere /ancak bunlarla sınırlı olmaksızın/ karmaşık gümrük prosedürleri sağlayan bazı ülkelerde ek ücretler ortaya çıkabilir:

(i) gümrük makamlarına üçten fazla farklı eşya içeren resmi bir beyan;

(ii) gümrük kontrolü veya eşyanın tesliminin gümrük kontrolü altında yapılması gerekliliği;

(iii) geçici ithalat muafiyetleri;

(iv) gümrük makamları dışındaki devlet daireleri tarafından verilen izinler.

Bazı ülkelerdeki mevzuat ışığında, Kuryenin ithalat vergilerini, harçları veya para cezalarını ithalatçı adına avans ödemeleri yapması mümkündür ve bu ek gümrükleme hizmetine dahil olan tüm idari masraflar, gönderinin alıcısı tarafından. sırasıyla Kullanıcı tarafından ödenecektir.

9.8 Kurye tarafından düzenlenen faturanın yanında Teslimat Kanıtı (Proof of Oelivery – POD) veya başka herhangi bir ek belge yoktur. Fatura, faturanın kendisinde belirtilen para biriminde ödenecektir.

9.9 Kullanıcı, yukarıdaki 8.3 maddesinde veya münferit bir sözleşmede belirtilen süre içinde faturanın bedelini Kuryeye ödememesi durumunda, Kullanıcı Kuryenin işbu vesile ile her gecikme günü için ödenmemiş değerin 0,1% oranında cezai şart talep etme hakkına sahip  olduğunu kabul eder.

9.10 Kuryenin Kullanıcıdan tüm alacaklarını güvence altına almak için, Kullanıcı, bu Genel Koşulları kabul ederek, Kuryeye, Kuryenin mülkiyetinde bulunan tüm gönderileri üzerinde haciz hakkı verir ve Kurye, satışlarından elde edilen gelirleri Kullanıcıdan ödenmemiş tutarları geri ödemek için elinde tutabilir.

Kurye, Kuryenin mülkiyetinde bulunan gönderiler üzerinde Kullanıcıya karşı iddiası için haciz hakkına sahiptir.

9.11 Uluslararası lojistik ağında önemli değişikliklere yol açan, örneğin ekspres hava taşımacılığının kullanılmasını gerektiren, ancak bununla sınırlı kalmayan mücbir sebep hallerinde, hava taşımacılığı için ek bir ücret talep etmek mümkündür. Müşterinin sistemde kayıtlı e-posta adresine en az 48 saat önceden yazılı bildirimde bulunulması kaydıyla, Dayreks EAD böyle bir ücret getirme hakkını korur. Ücretler YALNIZCA gelecekte uygulanır ve bu süreden önce üretilen gönderileri ve transit halindeki gönderileri kapsamaz.

X. Kuryenin ve Kullanıcının hak ve yükümlülükleri

10.1 Kurye aşağıdaki haklara sahiptir:

(i) Gönderilerin kabulü, elleçlenmesi, nakliyesi ve teslimini kendi takdirine bağlı olarak, en uygun ve amaca yönelik gördüğü yolları, taşıma araçlarını veya taşeronları kullanarak düzenlemek ve gerçekleştirmek;

(ii) Gönderinin, diğer gönderilerin bütünlüğünü veya içeriğini tehlikeye atmayan, nakliye için uygun biçim ve ambalajda olmasını zorunlu kılmak. Kurye, içeriğini korumak için bütünlüğü ihlal edilen paketleri paketlemedi eksikleri tamamlama veya yeniden paketleme hakkına sahiptir;

(iii) Kullanıcı’nın kendi gönderilerinden, Kurye’ye veya diğer gönderilere verdiği zararların tazminat almak;

(iv) Kurye, Kullanıcıdan gönderiyi teslim alırken açmasını talep etme hakkına sahiptir.

(v) Kurye, yasaklanmış ürün veya maddeler bulunduğu şüphesi doğduğu durumunda bir inceleme yapmak için Kullanıcının onayını isteyebilir. Kullanıcının bu onayı vermeyi reddetmesi durumunda, gönderi Kurye tarafından taşınmak üzere kabul edilmez;

10.2 Kuryenin aşağıdaki yükümlülükleri vardır:

(i) Bu Genel Koşulları ve Tarifeyi, https://direx.bg web sitesinde, ofislerinin her birinde görünür ve erişilebilir bir yere yerleştirmek, ayrıca talep üzerine Kullanıcılara ücretsiz olarak sağlamak;

 (ii) Kullanıcının ek siparişlerini, mümkünse ve Kuryenin iş organizasyonunu aksatmıyorsa ve Kurye tarafından bunun için ek masraflar çıkarılmışsa ve ödenmişse, gönderi teslim edilmeden önce gerçekleştirmek;

(iii) Tüm Kullanıcıların sunulan hizmetlere eşit erişimini garanti etmek;

(iv) Hizmetin ifası sırasında ve sonrasında yazışmaların gizliliğini korumak;

(v) Kullanıcılara, hizmetlerin özellikleri, bunların kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar hakkında bilgi vermek;

(vi) Kullanıcılardan gelen talep, şikayet ve önerileri, ilettikleri tarihten itibaren bir ay içinde değerlendirmek ve tutuk almak;

(vii) Gelen talep, şikayet ve teklifleri, gerekçelerini, esaslarını ve değerlendirildikten sonra yapılan işlemleri bir Kayıt Kütüğüne kayıt etmek ve korumak. Kayıt Kütüğündeki veriler, kişisel verilerin korunmasına yönelik mevcut kurallara uyulmasına tabi olarak 12 aylık bir süre boyunca saklanır;

(viii) Bölüm XII uyarınca kullanıcıları tazmin etmek

10.3 Kurye gönderilerinin kullanıcısı aşağıdaki haklara sahiptir:

(i) Kuryenin tasarrufların yerine getirilmesindeki tüm masraflarını üstlenmeyi taahhüt ederek, yasal sahipleri ve düzenleyicileri sıfatıyla, gönderileri alıcıya teslim edilene kadar elden çıkarma hakkı;

(ii) Kurye tarafından sunulan hizmetlerin özellikleri ve parametreleri hakkında eksiksiz bilgi alma hakkı;

(iii) Gönderilerin teslimi ile ilgili olarak gerekli kalitede kurye hizmeti alma hakkı;

(iv) Başvurular, şikayetler ve teklifler sunma ve ibraz etme tarihinden itiberin bir ay süre içinde yanıt alma hakkı;

(v) İletişim Düzenleme Komisyonuna şikayet ve raporlar iletme hakkı;

(vi) Alıcının kabul etmeyi reddetmesi halinde, uygun tutarı Kuryeye ödeyerek gönderilerini geri alma hakkı;

(vii) Bölüm XII uyarınca Kuryenin neden olduğu zararlar için tazminat alma hakkı.

(viii) Gönderinin alıcıları, teslim alma anında da içeriğini inceleme hakkına sahiptir.

10.4 Kurye gönderilerinin kullanıcısı aşağıdaki yükümlülüklere sahiptir:

(i) Münferit sözleşmede veya ek sözleşmede farklı bir değer veya ödeme şekli belirtilmedikçe, hizmet bedelini Tarife’de ilan edilen fiyatlara göre peşin ödemekle yükümlüdür;

(ii) Gönderinin alıcısı, değeri ve içeriği ile ağırlığı hakkında mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi sağlamak; Kullanıcı, 30 /otuz/ kilograma eşit veya daha fazla sevkiyatın her biri için gönderinin dış tarafına ağırlığı hakkında etiket yerleştirmekle yükümlüdür;

(iii) Gönderilerini, içeriğine göre nakliyeye uygun bir biçimde paketlemek ve elektronik sistemi üzerinden sağlanan Kurye etiketleri yapıştırılmış olarak Kuryeye teslim etmekle yükümlüdür.

(iv) Kuryenin mülküne/çalışanlarına veya diğer gönderilere/kişilere teslim ettiği gönderilerin neden olduğu zararlardan sorumlu olmak. Yükümlülük, Kuryenin uğradığı zarar veya üçüncü şahıslara ödenen tazminat tutarındadır;

(v) Alıcının ödemeyi reddetmesi durumunda, bir alıcı hesabına gönderilen gönderiler için hizmet bedelini Kuryeye ödemekle yükümlüdür;

11. Beyannameler

11.1 Kullanıcı aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder:

(i) Gönderinin içeriği, Kurye tarafından sağlanan bir konşimentoda doğru bir şekilde tanımlanmış ve posta kodu dahil olmak üzere tam adres ve alıcının adı uygun şekilde sağlanmış olmasını;

(ii) Gönderinin içeriği, Kurye tarafından açıkça görülebilecek şekilde Kullanıcı tarafından gönderinin dış tarafında uygun bir yere yerleştirilen etiketlerle düzgün bir şekilde yapıştırılmış; etiketler, Kurye tarafından Kullanıcıya elektronik sistemimiz üzerinden sağlanmış olmasını;

(iii) Gönderinin içeriği, gönderinin niteliği ve taşımanın olağan riskleri dikkate alınarak, Kullanıcı veya çalışanları tarafından güvenli ve dikkatli bir şekilde paketlenmiş olmasını;

(iv) Gönderinin tam ağırlığını belirtmiş olması ve gerekirse, Kuryenin veya taşeronlarının araçlarına yükleme veya boşaltma için özel ekipman sağlanır;

(v) 30 /otuz/ kilograma eşit veya daha fazla olan her bir gönderi için bir ağırlık etiketi, Kurye tarafından açıkça görülebilecek şekilde gönderinin dış tarafında uygun bir yere güvenli bir şekilde yapıştırılır;

(vi) Gönderi içeriğinin IATA veya ICAO tarafından yasaklanan malları içermemesi ve “yasaklı mallar” içermemesi;

(vii) Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinde teslimat yapılması durumunda, alıcının Kurye ücretlerini ödediği durumda, Kullanıcının veya alıcının KDV kimlik numaralarını doğru olarak belirtmiş olması;

(viii) Uluslararası bir gönderi durumunda, doğru doldurulmuş bir fatura adresi, doğru bir KDV numarası, malların doğru ve okunaklı bir tanımı, Armonize Sistem (“HS”) kodunun ilk 6 hanesini teşkil eden Dünya Ticaret Örgütü (“GATT”) kodu ile birlikte ilgili gönderinin tam ağırlığı doğru şekilde doldurulmuş bir ticari fatura eklemiştir.  

11.2 Kullanıcı işbu belge ile, Kuryeyi tazmin etmeyi ve Kuryenin maruz kalabileceği herhangi bir sorumluluktan muaf tutmayı ve Kuryenin yukarıdaki beyan ve taahhütlerden herhangi birinin ihlalinden kaynaklanan her türlü masraf, hasar veya harcamayı karşılamayı kabul eder.

XII. Teslim edilemeyen ve reddedilen gönderiler

12.1 Gönderinin alıcısının bulunamaması veya gönderiyi kabul etmeyi veya gönderinin kabulü için ödenmesi gereken resim, harç ve diğer ücretleri ödemeyi reddetmesi veya yetkili bir gümrük idaresinin gümrük amaçları için değerinin düşük olduğunu tespit etmesi durumunda vergilendirme veya alıcının ülkesinde geçerli düzenlemelerin başka bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, gönderinin teslim edilmesinin imkansızlığına yol açarsa, Kurye, gönderiyi masrafları Gönderene ait olmak üzere iade etmek için her türlü çabayı gösterecektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda gönderi, Göndericiye veya üçüncü şahıslara herhangi bir yükümlülük getirmeksizin Kurye tarafından tasfiyeye bırakılabilir.

XIII. Kurye’nin sorumluluğu

13.1 Borçlar ve Sözleşmeler Kanunu’nun 94’üncü maddesindeki anlamıyla, Kurye tarafında kasıtlı veya ağır ihmal olduğu durumlar hariç, Kuryenin sorumluluğu, yalnızca gönderinin doğrudan kaybolması ve hasar görmesi halleriyle ve işbu bend 6’da tanımlanan “kilogram başına” değerler dahilinde kesin olarak sınırlıdır. Kuryeye bu tür riskler hakkında bilgi verilmiş olsa bile, bu tür hasar veya kayıp özel veya dolaylı olsun, kayıp veya hasar için diğer tüm tazminat türleri (kayıp kar, gelir, faiz, gelecekteki iş dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hariç tutulur. Gönderinin kabulünden önce veya sonra kayıp veya hasar sigortalının haklarına müdahale ettiğinde, gönderi gönderenler tarafından sigortacılarla yapılan posta gönderilerinin sigortası sözleşmeleri kapsamında kurye sorumlu değildir. Sigorta Kanunu’nun 213’ü Maddesine göre, Genel Koşulların bu bölümü uyarınca gönderenin veya alıcının hak kazandığı yardım miktarının üzerindedir. Tazminatlar, gönderilerin göndericisine veya alıcısına ödenmemesi halinde sigorta şirketlerine ödenir.

13.2 Kurye, gönderi veya bir kısmının kaybolması, hasar görmesi, gecikmesi, yanlış teslim edilmesi veya teslim edilmemesi veya Kuryenin Kullanıcıya karşı yükümlülüğünün aşağıdaki nedenlerle tamamen başarısız olması durumunda, Kullanıcıyı tazmin etmekle yükümlü değildir:

 (i) Aşağıdakiler gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kuryenin kontrolü dışındaki durumlar:

– depremler, kasırgalar, fırtınalar, seller, yangınlar, salgın hastalıklar, sis, kar yağışı veya buz gibi doğal afetler;

 – savaş, felaketler, terör eylemleri, grevler, ambargolar, hava tehlikeleri, yerel çatışmalar veya sivil huzursuzluk dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mücbir sebepler;

– ulaşım ağının ulusal veya yerel hava veya kara tahribatı veya ulaşım modlarının veya tesislerinin teknik sorunları;

  – gönderi içeriğindeki gizli kusurlar veya doğal kusurlar.

  – hırsızlık ve kundakçılık gibi üçüncü şahıs suç eylemleri.

 – gümrük makamlarının eylemlerinden veya eylemsizliklerinden kaynaklanan gecikmeler;

(ii) Kullanıcının ve üçüncü tarafların eylemleri veya eylemsizlikleri, örneğin:

– Kullanıcı tarafından, bölüm X, mad. 10.4, puan ii, iii ve v anlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemes, 13.2 hipotezine yol açtığında ve gönderinin nihai varış noktasında teslimatı gerçekleştiren kargo şirketi veya postacı tarafından gerekçe olarak belirtilmiş olması.

– gümrük makamları, havayolu şirketi, havaalanı veya resmi makamlar tarafından yapılan işlem veya ihmal;

– eksik veya yanlış bir adres nedeniyle posta gönderisi başka bir kişiye teslim edildiğinde;

(iii) Kurye yanlışlıkla böyle bir gönderiyi kabul etmiş olsa bile, gönderinin içeriğinde “yasaklı mallar” olarak tanımlanan bir bileşen bulunur.

13.3 Yukarıdaki 13.2 maddesi dikkate alındığında, Kurye, kusurlu olarak yükümlülüklerini aşağıdaki gibi yerine getirmemesi durumunda Kullanıcıya tazminat ödemekle yükümlüdür:

(i) DX Tracked, DX Signature Plus, DX Parcel, DX Express hizmetleri ile gönderilen yurt içi ve yurt dışı gönderilerin kısmen veya tamamen kaybolması, çalınması veya hasar görmesi;

(ii) teslim edilmemeleri için herhangi bir gerekçe olmadığında, hizmetten bağımsız olarak iade edilen gönderiler;

(iii) bu Genel Hüküm ve Koşulların Tarife bölümünde veya Kullanıcı ile yapılan bireysel sözleşmede belirtilen gönderinin teslimi için son tarihlere uyulmaması;

 13.4 Aşağıdaki bölüm XIV uyarınca sunulan onaylanmış bir reklamasyon olması durumunda, Kurye reklamasyon sahibine aşağıdaki miktarda tazminat ödeyecektir:

13.4.1 DX Tracked, DX Signature Plus, DX Express, DX Parcel hizmetleriyle yurt içi gönderiler için göndericilere tazminat borcu vardır:

a) Kuryenin hatası nedeniyle tamamen zarar görmüş, kaybolmuş, tamamen çalınmış veya yetkisiz kişilere teslim edilmiş içerikler için 20 leva tutarında tazminat;

b) Değeri beyan edilmiş gönderinin kaybolması, çalınması veya hasar görmesi durumunda ve ayrıca ambalajın gizli kusurları veya içeriğin niteliği nedeniyle olmadan, içeriğin eksik veya hasarlı olması durumunda tazminat ödenir, ancak bu tazminat beyan edilen değerin tutarından fazla olamaz;

c) Kapıda ödemeli olarak teslim edilen kolilerin tahsil edilemeyen tutarları veya kapıda ödemeli olarak tahsil edilen ve göndericilere havale edilmeyen tutarlar için, Kurye’nin sorumluluğu, kapıda ödeme tutarı kadardır. Kuryenin teslimattaki nakit ödeme vadesine uymaması durumunda, bu nakit ödeme değerinden %1 tutarında, ancak gönderi başına 20 BGN’den fazla olmamak üzere, tazminat ödemekle yükümlüdür.

d) “a”dan “c”ye kadar olan tazminatlarla birlikte, gönderinin teslimi sırasında ödenen hizmet bedelleri de iade edilir.

13.4.2. Uluslararası gönderiler için, Kurye de göndericilere tazminat borçludur.

a) DX Untracked, DX Tracked, DX Signature Plus, DX Parcel, DX PACK PLUS, DX Untracked PLUS, DX Express, DX USA hizmetleriyle kaybolan, tamamen çalınan veya tamamen hasar gören bir uluslararası gönderi için kuryenin 20 Euro /kg eşdeğer BGN tutarında tazminat ödemesi ve ayrıca gönderiyi teslim ederken ödenen fiyatların toplamını da ödemekle yükümlüdür.

b) DX Untracked, DX Tracked, DX Signature Plus, DX Parcel, DX PACK PLUS, DX Untracked PLUS, DX Express, DX USA hizmetleri ile kısmen çalınan veya kısmen zarar gören uluslararası gönderi için tazminat, kaybın gerçek değerine eşittir, ancak 20 Euro/kg’dan fazla olamaz.

c) Değeri beyan edilmiş gönderinin kaybolması, çalınması veya hasar görmesi durumunda ve ayrıca ambalajın gizli kusurları veya içeriğin doğasından kaynaklanmadan, içeriğin bir kısmının yokluğu veya hasar görmesi durumunda neden olunan hasarın gerçek değeri tutarında tazminet ödenir, ancak bu tazminat beyan edilen değerden fazla olamaz;

13.4.3. Gönderinin teslim alınmadan alıcıya gerekçe göstermeden iade edilmesi durumunda, Kuryenin kargo hizmeti bedeli tutarında tazminat borcu vardır ve buna bakılmaksızın, gönderi sırasında ödenen bedelleri geri ödemek zorundadır.

13.5 Kullanıcı veya Müşterisi, yukarıda belirtilen Kurye sorumluluğunun parametrelerinin yetersiz olduğunu düşünürse, gönderi içeriğinin gerçek değerini beyan ederek Ek 2 “Fiyat Tarifesi”nde açıklanan Sigorta hizmetini talep edebilir veya yapabilir. kendisi böyle.

13.6 Kullanıcı, işbu belde ile, çalışanlarının, alt yüklenicilerinin, yüklenicilerinin veya Kullanıcının sözleşme ilişkisiyle birlikte çalıştığı üçüncü kişilerin hataları, yanlış veya eksik talimatları veya eylemleri/ihmalleri sonucunda doğacak zararlardan veya masraflardan Kuryenin sorumlu olmayacağını açıkça kabul eder. Yukarıdakiler ışığında, Kurye yalnızca aşağıdaki durumlarda bu tür üçüncü şahısların talimatlarına ve özel gereksinimlerine uymayı taahhüt eder:

(i) Gönderi ile ilgili olarak Kullanıcıyı temsil etme haklarını usulüne uygun olarak tasdik eden bir vekaletnameleri vardır ve/veya

(ii) Kurye, Kullanıcıdan üçüncü şahısların onun adına ve onun hesabına belirli somut şekilde hareket etmeye yetkili olduğuna dair açık yazılı vekaletname almıştır.

XIV. Reklamasyon prosedürü

14.1 Kuryenin sorumluluğuna ilişkin sebeplerin varlığı halinde tüm kullanıcıların şikayet hakkı bulunmaktadır.

14.2 Kullanıcı, gönderinin Kurye tarafından gönderilmek üzere kabul edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde gönderinin kaybolmasını, hasar görmesini veya gecikmesini Kuryeye yazılı olarak bildirecektir, aksi takdirde Kurye hiçbir sorumluluk kabul etmez. Şikayet gönderi hakkında ve bu durumda Kullanıcı veya alıcının uğradığı doğrudan zararlar hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir ve ekte konşimento, manifesto, hasarlı gönderiler için tespit protokolü, gönderinin içeriğini ve değerini tasdik eden fatura veya gümrük belgesinin bir kopyası olmalıdır. Kurye, Kullanıcı ile alıcı arasındaki yazışmayı talep etme ve ayrıca şikayet sahibinden inceleme için gönderinin içeriğini ve orijinal ambalajını kendisine vermesini talep etme hakkına sahiptir.

14.3 Kurye şikayeti ve bununla ilgili gerçekleri ve koşulları kontrol eder. Kurye, yurt içi gönderiler için yazılı şikayetin alınmasından itibaren bir ay içinde ve uluslararası gönderiler için üç ay içinde, düzenli olarak yapılan her şikayetin sonucunu şikayet sahibine yazılı olarak bildirecektir.

14.4 Kurye, şikayetle ilgili talebin kabul edilmesi halinde, 14.3 maddesi uyarınca bildirimin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, yukarıdaki XII. Bölüm hükümlerine göre şikayetverene iddiadaki mallar için, tazminat öder. Kurye, tazminatı ödemeden önce şikayetverenden gönderinin içeriğini ve orijinal ambalajını kendisine sağlamasını talep etme hakkına sahiptir.

14.5 Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, alıcı teslim alınan gönderiyi teslim aldığında Kuryenin veya alt yüklenicisinin teslimat dosyasına oluşan hasarı not etmedikçe, Kurye gönderinin iyi durumda teslim edildiğini varsayar.

14.5.1 İmzasız teslim edilen uluslararası takipli gönderiler için, alıcı polis veya Kuryenin nihai alt yüklenicisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş resmi bir hasar raporu sağlamadığı sürece taraflar gönderinin iyi durumda teslim edildiğini varsayarlar.

14.5.2 Takipsiz uluslararası gönderilerde, alıcı polis veya gönderiyi teslim eden Kuryenin son alt yüklenicisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş resmi bir hasar tutanağı sağlamadığı sürece, taraflar gönderinin iyi durumda teslim edildiğini varsayar.

14.6 Şikâyet, yalnızca, Kuryeye sunulduğu sırada, şikâyet konusu gönderinin taşınmasıyla bağlantılı olarak ödenmesi gereken tüm meblağlar zaten ödenmişse, usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.

14.7 Yukarıdaki hükümlere uygun olarak yapılan şikayet, Kurye tarafından tamamen veya kısmen reddedilirse veya madde 13.3’te belirtilen süre içinde cevapsız bırakılırsa, şikayet sahibi, anlaşmazlık hakkında İletişim Düzenleme Komisyonu’ndan görüş almak için yazılı talepte bulunabilir.

XV. Kişisel verilerin korunması

15.1 Kullanıcının, kurye hizmetinin ifası için gerekli kişisel verileri Kuryeye sağlaması durumunda, Kurye aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder:

(i) kişisel verilerin kullanımı ve dağıtımı ile ilgili yerel yasaların tüm hükümlerine uymuştur;

(ii) mevzuat, bu kişisel verilerin Kullanıcı tarafından Kuryeye sağlanmasına ve bunların bir gönderinin taşınması amacıyla Kurye tarafından işlenmesine izin verir;

15.2 Şüpheye mahal vermemek için, Kurye bu belgeyle yalnızca Kullanıcının talimatlarına gönderinin teslimi amacıyla uyduğunu özel olarak belirtir. Kurye, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri kargonun teslimi dışında herhangi bir amaçla kullanmayacağını, kişisel verilerin çalınmasını ve kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli teknik ve organizasyon tedbirlerini alacağını beyan eder.

15.3 Kurye, kişisel verileri yalnızca sevkiyatın gerçekleştirilmesi ile ilgili olan çalışanları, işçileri, alt yüklenicileri, temsilcileri ve/veya danışmanları ile kişisel amaçlar için bilgiye ihtiyaç duymaları halinde ve yasal yetkilerine dayalı veriler talep etmeleri halinde devlet ve uluslararası kuruluşlara sağlayacağını beyan eder.

XVI. Aranmamış gönderilerin imha edilmesi durumunda prosedür

16.1. Geri almayı reddettiği, bilinmeyen bir adrese gittiği, adresi eksik, yanlış veya okunaksız olduğu, öldüğü veya yazılı bildiriminden itibaren 20 günlük süre içinde teslim alınmadığı için göndericisine iade edilemeyen gönderiler teslim tarihinden itibaren bir yıl sonra imha edilir.

16.2. Posta gönderilerinin imhası yazılı bir tutanak ile aşağıdaki şekilde yapılır:

– satılabilen küçük paketler ve kolilerdeki ürünler açık artırmada satılır, satış masrafları düşüldükten sonra kalan gelir Kurye lehine kalır;

– açık artırmada satılmayan ürünler, Atık Yönetimi Yasasına göre uygun bir şekilde imha edilir.

16.3. Madde 16.3 uyarınca, eksik veya yanlış adres verilmesi veya adres bulunmaması nedeniyle göndericisine iade edilememiş teslim edilemeyen posta gönderileri de imha edilir.

XVII. Uyuşmazlık Çözümü Usulü

17.1 Hüküm ve koşullardan herhangi birinin geçersiz veya gerçek dışı ilan edilmesi durumunda, işbu Genel Hükümlerin yürürlükte kalacak olan diğer maddelerinin işleyişini etkilemeyecektir.

17.2 Kurye ile Kullanıcı arasındaki anlaşmazlıklar, aralarındaki doğrudan müzakereler yoluyla çözülür. Anlaşmaya varılamazsa, taraflardan her biri İletişim Düzenleme Komisyonundan ve diğer yetkili makamlardan yardım talep edebilir veya anlaşmazlığın çözümlenmesi için yetkili Bulgar mahkemesine havale edebilir.

17.3 İşbu Genel Koşullar’da düzenlenmeyen olaylar ve kavramlar için Mevcut Bulgar mevzuatı geçerlidir.


Loading...