DX UNTRACKED

С услугата DX Untracked имате възможност да изпратите евтини пощенски пратки по целия свят с максимално допустимо тегло до 2 кг. Услугата е икономична и не предлага възможност за проследяване и доказателство за доставка. Подходяща за онлайн търговци развиващи еCommerce или продаващи през платформи като Ebay и Амазон, евтини и масови стоки. Тук приоритет е ниската цена на доставката.

Пратките изпратени с услуга DX Untracked биват идентифицирани с уникален номер, който се генерира директно от системата на Дайрекс. Актуализация за статуса на изпратените пратки е налична само до момента на изпращане.

DX Untracked предлага възможност за известяване на получателя по имейл или с SMS при изпращане на пратката. осъществява съгласно транзитните времена описани по-долу.

Услугата предлага приоритетна доставка през международните пощенски мрежи съгласно транзитните времена посочени по-долу.

Евтини пощенски пратки

Научете повече за DX UNTRACKED

* Всички цени са в евро без начислен ДДС (начислява се за страни в ЕС).

* Приемане на пратки от адрес 1.50 EUR

** Таксата за приемане на пратките от адрес се начислява на посещение независимо от броя пратки, които са приети. Градовете, където няма офис на Дайрекс EАД се обслужват от куриери на Еконт

Всяка пратка с услугата трябва да бъде опакована от изпращача във вид позволяващ нейното безопасно транспортиране и да бъде със залепен етикет за доставка. Етикетите за доставка се генерират и отпечатват във формат А6 директно от клиентския профил на изпращача достъпен на сайта на Дайрекс ЕАД.

Пратките се предават и с отпечатан Клиентски Манифест, който се генерира се от профил на всеки изпращач и представлява приемо-предавателен протокол (с номер и баркод) между клиентите и Дайрекс ЕАД.

За пратки, които се изпращат до страни извън ЕС е нужно да се постави на пратката митническа декларация тип (CN 22 / CN 23). Данните посочени на тази декларация се използва за митническата обработка и освобождаване на пратките в страната на получателя. Принципа за избор на формата CN22 или CN 23 e:

Стойност на пратката < 300 SDR*** = CN22

Стойност на пратката > 300 SDR*** = CN23

*** SDRs = special drawing rights (Приблизително 1 EUR)

Върнатите пратки (отказани от получателя или такива с непълен или неточен адрес) се доставят обратно на изпращача без допълнителна таксa, ако процентът на подобни пратки не надвишава 3% от всички изпратени от дадения изпращач пратки. При по-висок процент е възможно начисляване на допълнителна такса.

Loading...