Изпратете пратките си по целия свят без усилия!

Добавете и застраховка към вашата пратка:

* Представените цени са в Евро, крайни, без към тях да се прилагат допълнителни такси и надбавки и са за регистрирани клиенти.
DX PACK + DX PARCEL DX SIGNATURE PLUS DX TRACKED DX UNTRACKED DX UNTRACKED + DX EXPRESS DX USA
- - - - - - - -
DX PACK + -
DX PARCEL -
DX SIGNATURE PLUS -
DX TRACKED -
DX UNTRACKED -
DX UNTRACKED + -
DX EXPRESS -
DX USA -

* Представените цени са в Евро, крайни, без към тях да се прилагат допълнителни такси и надбавки и са за регистрирани клиенти.


Loading...