DX USA

DX USA е икономична и удобна услуга за пощенски пратки до USA, с тегло до 5кг. Пратките с тегло до 2кг. се калкулират на база реално тегло, а в диапазона от 2кг. до 5кг. се взима предвид по-голямата стойност, обемно или физическо тегло. DX USA – отваря много конкурентни възможности на българските он-лайн търговци да продават при най-големите Amazon, Ebay, Etsy. Кратко транизтно време, проследяемост, конкуренти цени и автомазации от Direx.bg

Обемното тегло на пратка се получава от обемът на пратката (в м3) умножен по коефициент 200. За примерна пратка с тегло 1 кг и размери 20 см х 30 см х 20 см или обем 0.2х0.3х0.2=0.012 м3 обемното тегло би било 0.012х200=2.4 кг.

Доставката на територията на САЩ се извършва, чрез местните пощи от USPS и пратките могат да бъдат проследени както на техния сайт www.usps.com, така и на нашия – www.direx.bg.

Пратките изпратени с услуга DX USA могат да бъдат застраховани в случай на щета или загуба.

Пощенски пратки до USA

Научете повече за DX USA

Дайрекс прилага такса за вземане на пратки от адрес на стойност 3.52 лв. с ДДС независимо от броя на взетите/получените пратки. В градовете, в които няма офис на Дайрекс, клиентите се обслужват от доверения ни партньор - Еконт. С Дайрекс имате възможност да застраховате своите пратки в случай на щета или загуба. Комисионната за застраховка с покритие до 45 евро е на стойност 0.75 евро, а с покритие до 150 евро, комисионната е на стойност 1.50 евро.

* Известяването на клиенти по имейл е напълно безплатно.

За изчисляване на цената на пратките се използва по-голямото между обемното или реалното тегло на всяка пратка. Обемното тегло на пратка се получава от обемът на пратката (в м3) умножен по коефициент 200. За примерна пратка с тегло 1 кг и размери 20 см х 30 см х 20 см или обем 0.2х0.3х0.2=0.012 м3 обемното тегло би било 0.012х200=2.4 кг.

Всяка пратка с услугата DX USA трябва да бъде опакована от изпращача във вид позволяващ нейното безопасно транспортиране и да бъде със залепен етикет за доставка. Етикетите за доставка се генерират и отпечатват във формат А6 директно от клиентския профил на изпращача достъпен на сайта на Дайрекс ЕАД.

Пратките се предават и с отпечатан Клиентски Манифест, който се генерира се от профил на всеки изпращач и представлява приемо-предавателен протокол (с номер и баркод) между клиентите и Дайрекс ЕАД.

За пратки които се изпращат до страни до страни от ЕС не се изисква специално митнически документи. За пратки извън ЕС на стойност до 50 Евро всяка пратката трябва да бъде придружена от 4 про-форма фактури.

Митническите изисквания са различни според вида на стоката и нейната фактурна стойност. Проверявайте предварително дали стоката не попада в списък със забранени стоки за изпращане или такива които подлежат на специална обработка. Уверете се, че информацията за HS Code, страна на произход и описаното съдържание е коректно

Пратките до САЩ трябва да бъдат придружени с проформа фактура на английски език която се генерира автоматично от нашата система и да бъдат с въведен коректен HS Codе, страна на произход и точно описание съдържанието им. В случай, че информацията не е точна или липсва такава е възможно срока за обработка и получаване да бъде променен.

Поради спецификата на услугите на USPS в САЩ и в следствие на противоепидемиологичните мерки, свързани с COVID-19, доставката на пратките се осъществява до адрес на получателя, като ако той отсъства пратката може да бъде оставена в пощенска кутия или в местен пощенски клон на партньор USPS.

Върнатите пратки (отказани от получателя или такива с непълен или неточен адрес) се доставят обратно на изпращача без допълнителна таксa, ако процентът на подобни пратки не надвишава 3% от всички изпратени от дадения изпращач пратки. При по-висок процент е възможно начисляване на допълнителна такса.

Loading...