Какво представлява дистрибуционната логистика?

Транспортът и логистиката са гръбнакът на цялата търговия, както онлайн, така и офлайн. Дистрибуционната логистика обхваща сложните процеси, които улесняват търговските операции. Тя включва серия от стъпки, които ефективно придвижват стоките от склада до крайния клиент. Нека разгледаме значението на дистрибуционната логистика в рамките на логистичните услуги и транспорта и дистрибуцията на стоки.

 

Какво е дистрибуционна логистика?

Да започнем с дефиниране на термините. Дистрибуционната логистика, сегмент от по-широката логистична индустрия, се отнася до процесите и процедурите, необходими за успешни услуги по изпълнение на поръчки. Това включва всяка стъпка от получаването на поръчки от онлайн търговци до организирането на центровете за изпълнение на поръчки, управлението на логистичните центрове, транспортната логистика, управлението на инвентара и дистрибуционните канали.

Първоначалното придвижване на стоките от производител или търговец до дистрибуционен логистичен агент често се нарича „доставка на първа миля“.

 

Какви са основните задачи на дистрибуционната логистика?

Основната задача на дистрибуционната логистика е транспортирането на стоки от производители и търговци на едро до центровете за изпълнение на поръчки. Електронната търговия и доставчиците на услуги за изпълнение зависят от адекватен инвентар, за да отговорят на очакванията на клиентите. Дистрибуционната логистика гарантира, че онлайн поръчките, особено в международната търговия, се изпълняват своевременно.

Управлението на дистрибуцията координира различни компоненти, включително транспорта до центъра за изпълнение на поръчки, складирането и интегрирането с услуги на трети страни, използвани от партньори за изпълнение, транспортни агенти и други.

 

Дистрибуция срещу логистика – каква е разликата?

Полезно е да разглеждаме дистрибуцията като подраздел на логистиката. Дистрибуцията включва физическия транспорт на стоки като част от изпълнението на електронната търговия, докато логистиката обхваща по-широка серия от стъпки, които гарантират, че тези стоки се обработват от експерти по изпълнение за постигане на по-голяма ефективност в дистрибуцията.

Логистичните доставчици обикновено се занимават както с дистрибуция, така и с логистика.

 

 

Какви канали могат да се използват за дистрибуция?

Дистрибуционните канали обикновено попадат в две категории: директни и индиректни.

В дигиталната логистика директните канали включват точки за директен контакт с потребителите, при които производителят продава директно на крайни потребители чрез собствените си обекти, било то физически магазини или онлайн платформи.

Докато директната дистрибуция е възможна за много стоки, посредниците като търговци на едро и търговци на дребно често са от съществено значение за доставката на стоките до потребителите.

Индиректните дистрибуционни канали включват посредник или брокер между производителя и крайния потребител. Този допълнителен етап прави ефективното управление на дистрибуцията и транспорта още по-важно. Тези посредници включват:

  • Търговци на дребно, както онлайн, така и офлайн
  • Търговци на едро, особено за повечето потребителски стоки
  • Агенти или упълномощени дистрибутори, които имат правата да продават определена марка в определен регион

Възможно е да има повече от един посредник, който да участва в продажбата на определен артикул или марка, което прави комплексната дистрибуционна логистика от съществено значение.

 

Външно възлагане на дистрибуционна логистика – струва ли си инвестицията?

Външното възлагане на услуги за дистрибуционна логистика подкрепя електронната търговия, като поема задачи и процеси, които обикновено са извън вашата експертиза. Партньорството с доставчици на логистични услуги за дистрибуция и изпълнение ви позволява да се фокусирате върху основните си бизнес области, докато експертите се грижат за тези критични задачи.

Това ви позволява да подобрите онлайн присъствието си, продуктово предложение или други аспекти, насочени към клиентите, докато логистичните професионалисти осигуряват ефективна дистрибуция на продуктите. Освен това, това може да намали общите разходи за доставка.

Скалируемостта е друг важен фактор. Растежът отвъд определена точка е предизвикателство без партньор за логистични услуги, поради въпроси като разширяване на складовите площи и наемане на допълнителен персонал. Логистичен партньор може да се погрижи за внедряването на вашите стоки в веригата за доставки и до складовете, управлявани от центровете за изпълнение и логистичните партньори.

 

Какви са предизвикателствата пред дистрибуционната логистика?

Както във всяка индустрия, компаниите за дистрибуционна логистика се сблъскват с предизвикателства, които влияят на тяхната ефективност. Настоящите проблеми включват:

  • Увеличаване на търсенето: Растежът на електронната търговия и преминаването от физически към онлайн магазини увеличава нуждата от дистрибуционна логистика. Този растеж носи със себе си предизвикателства като набиране и задържане на персонал, разширяване на инфраструктурата, оптимизиране на операциите при по-големи обеми и избягване на задръствания.
  • Променливо търсене: Периоди като Черния петък предизвикват резки скокове в търсенето, докато други периоди през годината са трудни за прогнозиране.
  • Растящи разходи: Разходите за труд, материали и други входни ресурси нарастват, което налага оптимизиране на всички процеси в дистрибуционната логистика за да останат конкурентни.
  • Проследяване на инвентара: Въпреки че дигиталните решения са стандарт в индустрията, обработката на физически стоки при високи обеми води до случайни проблеми с намирането и доставката на правилния инвентар в правилното време.

 

Обобщение

Дистрибуционната логистика е жизненоважен елемент от по-големия процес на веригата за доставки. Без ефективна дистрибуционна логистика, услугите за изпълнение на поръчки биха се забавили, чакайки да бъдат снабдени със стоките, които трябва да доставят на клиентите.

Успехът в електронната търговия зависи от много фактори, но надеждната и ефективна подкрепа в областта на дистрибуцията и логистиката е от съществено значение. В крайна сметка, няма значение колко клиенти привличате или колко поръчки правите, ако не можете да изпълните тези поръчки бързо и ефективно. 

Ние от  Direx сме на среща да направим безплатна консултация, за да видим как бихме могли да помогнем на вас и вашия бизнес.


Loading...