Възможност За Автоматичен Импорт На Поръчки От Etsy

Уважаеми , клиенти

информираме Ви , че Дайрекс предоставя възможност за автоматично импортване на поръчки от Etsy, чрез интегриране на Вашите акаунти с акаунта Ви в Дайрекс. Можете лесно и удобно да свържете неограничен брой eBay и Etsy акаунти като им дадете кодови имена по Ваш избор, както и лесно да избирате изпращач, тип услуга и прочие за всяка една отделна интеграция. Можете по всяко време да преустановите свързването на акаунтите, като eBay и Etsy Ви дават право да поискате да „забравим“ за съществената информация от пратките Ви ( по GDPR политика на Etsy). Стъпки за пускане на интеграцията може да откриете в прикачения файл.

Поздрави,

Екипът на Дайрекс


Loading...